Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş Naziri və Baş Nazirin Müavinləri tərəfindən Vətəndaşların qəbulu qrafiki

S/S Qəbul Edən Şəxs / Vəzi̇fəsi̇ Qəbul Günləri̇ / Saat
1 Məmmədov Səbuhi̇ Hi̇dayət Oğlu Naxçıvan Muxtar Respubli̇kasının Baş Nazi̇ri̇ Hər Ayın 1-ci̇ Və 3-cü Həftəsi̇ni̇n Cümə Günləri̇ 15:00 – 17:00
1 Əli̇yev Elşad Məmmədqulu Oğlu Naxçıvan Muxtar Respubli̇kası Baş Nazi̇ri̇ni̇n Bi̇ri̇nci̇ Müavi̇ni̇ Hər Ayın 1-ci̇ Və 3-cü Həftəsi̇ni̇n Cümə Axşamı Günləri̇ 15:00 – 17:00

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının Struktur Bölmələri Tərəfindən Vətəndaşların Qəbulu Qrafiki

S/S Həftəni̇n Günləri̇ / Saat Struktur Bölmə Məsul Şəxs / Vəzi̇fəsİ
1 Bazar Ertəsi̇ 10:00 – 13:00 Aqrar Məsələlər Və Ekologi̇ya Şöbəsi̇ Humani̇tar Və Sosi̇al Məsələlər Şöbəsi̇ Mübari̇z Bayramov Şöbə Müdi̇ri̇
Humani̇tar Və Sosi̇al Məsələlər Şöbəsi̇ Sevi̇nc Cabbarova Şöbə Müdi̇ri̇
2 Çərşənbə Axşami 10:00 – 13:00 İqti̇sadi̇yyat Şöbəsi̇ Zahi̇d Qənbərov Şöbə Müdi̇ri̇
Hüquq Şöbəsi̇ Gülçi̇n Dünyamaliyev Şöbə Müdi̇ri̇
3 Çərşənbə 10:00 – 13:00 Aparat Aləm Bağırov Aparat Rəhbəri̇
Ti̇ki̇nti̇, Sənaye Və Energeti̇ka Şöbəsi̇ Ni̇had Qurbanov Şöbə Müdi̇ri̇
4 Cümə Axşami 10:00 – 13:00 Ümumi̇ Şöbə Fəri̇d Babayev Şöbə Müdi̇ri̇
Aqrar Məsələlər Və Ekologi̇ya Şöbəsi̇ Mübari̇z Bayramov Şöbə Müdi̇ri̇
5 Cümə 10:00 – 13:00 Humani̇tar Və Sosi̇al Məsələlər Şöbəsi̇ Sevi̇nc Cabbarova Şöbə Müdi̇ri̇
İqti̇sadi̇yyat Şöbəsi̇ Zahi̇d Qənbərov Şöbə Müdi̇ri̇