Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasından çıxarışlar (maddə 39-40)

 

         Maddə 39. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri

   I. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti:

   - muxtar respublika büdcəsinin layihəsini hazırlayıb Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdim edir;

   - muxtar respublikanın büdcəsini icra edir;

   - muxtar respublikanın iqtisadi proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir;

   - muxtar respublikanın sosial proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir;

   - nazirliklər və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına rəhbərlik edir, onların aktlarını ləğv edir;

   - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin onun səlahiyyətlərinə aid etdiyi digər məsələləri həll edir.

   II. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti iqtisadi və mədəni sahələrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetində təmsil edir.

 

         Maddə 40. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktları

   I. Ümumi qaydalar müəyyən etdikdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti qərarlar, başqa məsələlər üzrə sərəncamlar qəbul edir.

   II. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktları başqa qayda müəyyən edilməmişsə, dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.