Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri və Baş nazirin
 müavinləri tərəfindən vətəndaşların qəbulu qrafiki

 

S/S
Qəbul edən şəxs / vəzi̇fəsi̇
Qəbul günləri̇ / saat
1
Məmmədov Səbuhi̇ Hi̇dayət oğlu 
Naxçıvan Muxtar Respubli̇kasının Baş nazi̇ri̇
Hər ayın I və III həftəsi̇ni̇n cümə günləri̇
 15:00 - 17:00
2
Əli̇yev Elşad Məmmədqulu oğlu
Naxçıvan Muxtar Respubli̇kası Baş nazi̇ri̇ni̇n bi̇ri̇nci̇ müavi̇ni̇
Hər ayın I və III həftəsi̇ni̇n cümə axşamı günləri̇ 
15:00 - 17:00
3
Məmmədov Bəxtiyar İbrahim oğlu
Naxçıvan Muxtar Respubli̇kası Baş nazi̇ri̇ni̇n müavi̇ni̇

Hər ayın II və IV həftəsi̇ni̇n cümə günləri̇

15:00 - 17:00

 


Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının 
struktur bölmələri tərəfindən vətəndaşların qəbulu qrafiki

 

S/S
Həftənin günləri / saat
Struktur bölmə
Məsul şəxs / vəzi̇fəsi
1
Bazar ertəsi̇ 10:00  - 13:00
Aqrar məsələlər və ekologi̇ya şöbəsi 
Mübari̇z Bayramov / Şöbə müdi̇ri̇
Humani̇tar və sosi̇al məsələlər şöbəsi̇
Sevi̇nc Cabbarova / Şöbə müdi̇ri̇
2
Çərşənbə axşamı 10:00 - 13:00
İqti̇sadi̇yyat şöbəsi̇

 
Hüquq şöbəsi
Gülçi̇n Dünyamaliyev / Şöbə Müdi̇ri̇
3
Çərşənbə 10:00 - 13:00
Aparat
Aləm Bağırov / Aparat rəhbəri̇
Ti̇ki̇nti̇, sənaye və energeti̇ka şöbəsi̇
Ni̇had Qurbanov / Şöbə müdi̇ri
4
Cümə axşamı 10:00 - 13:00
Ümumi̇ şöbə
Fəri̇d Babayev / Şöbə müdi̇ri̇
Aqrar məsələlər və ekologi̇ya şöbəsi
Mübari̇z Bayramov / Şöbə müdi̇ri̇
5
Cümə 10:00 - 13:00
Humani̇tar və sosi̇al məsələlər şöbəsi̇
Sevi̇nc Cabbarova/ Şöbə müdi̇ri̇
İqti̇sadi̇yyat şöbəsi̇