Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri və Baş nazirin
 müavinləri tərəfindən vətəndaşların qəbulu qrafiki

 

S/S
Qəbul edən şəxs / vəzi̇fəsi̇
Qəbul günləri̇ / saat
1
Cəlilov Ceyhun Ramiz oğlu 
Naxçıvan Muxtar Respubli̇kasının Baş nazi̇ri̇
Hər ayın I və III həftəsi̇ni̇n cümə günləri̇
 15:00 - 17:00
2
Əli̇yev Elşad Məmmədqulu oğlu
Naxçıvan Muxtar Respubli̇kası Baş nazi̇ri̇ni̇n bi̇ri̇nci̇ müavi̇ni̇
Hər ayın I və III həftəsi̇ni̇n cümə axşamı günləri̇ 
15:00 - 17:00
3
Məmmədov Bəxtiyar İbrahim oğlu
Naxçıvan Muxtar Respubli̇kası Baş nazi̇ri̇ni̇n müavi̇ni̇

Hər ayın II və IV həftəsi̇ni̇n cümə günləri̇

15:00 - 17:00