Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının Strukturu

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2024-cü il 13 iyun tarixli 241-VI FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı (şöbələr və sektorlar)

14-06-2024 13-06-22